Raport.

SONEL SA (10/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA SONEL S.A. w dniu 14 maja 2018r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego komunikatu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018r.
Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 287 540 akcji, uprawniających do 8 287 540 głosów, co stanowiło 59,19 % udziału w kapitale zakładowym SONEL S.A. wynoszącym 1.400.000 zł.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJ ĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% na WZA SONEL S.A W DNIU 14.05.2018 r.
  1 Krzysztof Wieczorkowski 3 130 000 3 000 000 3 000 000 36,20% 22,36%
  2 Krzysztof Folta 2 950 000 2 950 000 2 950 000 35,60% 21,07%
  3 Jan Walulik 934 000 934 000 934 000 11,27% 6,67%
  4
  AVIVA OTWARTY FUNDUSZ
  EMERYTALNY AVIVA BZWBK
  1 399 000
  1 399 000 1 399 000 16,88% 10,00%
  % udzia
  w
  ogólnej liczbie
  g
  osów
  lp Imi
  ę i nazwisko
  Ilo ść akcji
  na WZA Ilo ść g
  osów
  na WZA % udzia
  w
  g
  osach na WZA Ilo ść posiadanych
  akcji/g
  osów ogó
  em


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
gpwlink:sonel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce SONEL
2019-03-25 21-03-29
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649