Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (57/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 roku.
1.Ofka Piechniczek - liczba głosów na ZWZ -1.598.333, udział w głosach na ZWZ - 41,83 proc., udział w ogólnej liczbie głosów 15,34 proc.,
2.Kornelia Kita* - liczba głosów na ZWZ - 1.500.000, udział w głosach na ZWZ - 39,26 proc., udział w ogólnej liczbie głosów 14,40 proc.,
3.Sirra Inwestycje sp. z o.o. - liczba głosów na ZWZ - 722.102, udział w głosach na ZWZ - 18,90 proc., udział w ogólnej liczbie głosów 6,93 proc.
*Pani Kornelia Kita posiadająca bezpośrednio 1.500.000 akcji Spółki stanowiących 39,26 proc. udziału w głosach na ZWZ oraz 14,40 proc. w ogólnej liczbie głosów jest jednocześnie Prezesem Zarządu Sirra Inwestycje sp. z o.o., która posiada łącznie 722.102, udział w głosach na ZWZ - 18,90 proc., udział w ogólnej liczbie głosów 6,93 proc.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2020-06-25 22:12:23
Janek
Neutralna informacja, leszczu.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor