Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (30/2018) Spłata kredytu obrotowego w wysokości 2 300 000 zł

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku ("Zawarcie umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000 zł") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 7 marca 2018 roku dokonał spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez PKO BP na łączną kwotę 2.300.000 zł. Emitent dokonał spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy kredytowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2020-04-02 07-04-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649