Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (5/2018) Przydział obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku(Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E) Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie przydziału 3.274 obligacji imiennych serii E, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 1.000 zł, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.274.000 zł.
Celem emisji obligacji serii E jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości i bieżącej działalności Emitenta. Obligacje serii E będą emitowane jako obligacje zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w dniu 5 marca 2020 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2020-05-26 07-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649