Raport.

SKYLINE INVESTMENT SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, iż uprawnieni do udziału na WZA dnia 28 czerwca 2018 r., posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli następujący akcjonariusze:
 OPS Invest S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 167 500 akcji i głosów, co stanowi 32,88% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 44,81% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
 Janusz Petrykowski - 2 725 000 akcji i głosów, co stanowi 12,50% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 17,04% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
 Sławomir Halaba - 2 100 000 akcji i głosów, co stanowi 9,63% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 13,13% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
 Maciej Antoni Rey - 1 450 000 akcji i głosów, co stanowi 6,65% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 9,07% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
 Krzysztof Szczygieł - 926 780 akcji i głosów, co stanowi 4,25% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 5,79% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
 Łukasz Karpiński - 922 140 akcji i głosów, co stanowi 4,23% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło 5,77% głosów na tym zgromadzeniu spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po 16 punkcie porządku obrad zostało przerwane a obrady będą kontynuowane dnia 19 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Skyline Investment SA
ISIN:PLSKLNW00011
NIP:951-17-74-724
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok 3b 02-797 Warszawa
Telefon:+48 22 8591780
www:www.skyline.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce SKYLINE INVESTMENT
2019-07-18 21-07-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649