Raport.

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Skoczowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, dotyczącego zmiany terminu publikacji przez Spółkę raportu rocznego za 2017 rok, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 z dnia 21 maja 2018 roku na dzień 30 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA
ISIN:PLSFKPL00011
NIP:5482633372
EKD: 13,99 produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Powstańców Śląskich 1 43-430 Skoczów
Telefon:+48 33 8533331
www:www.polkap.pl
Komentarze o spółce SKOCZOWSKA FABRYKA...
2018-01-29 18:52:43
Mietek
OSZUŚCI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649