Raport.

SKARBIEC HOLDING SA (21/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A."), według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6.923,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1.929,1 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2.615,0 mln zł
łącznie: 4.544,1 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 2.338,7 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 40,9 mln zł.

Według stanu na dzień 31 lipca 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 10 funduszami dedykowanymi.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Skarbiec Holding SA
ISIN:PLSKRBH00014
NIP:70101131150
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 5213170
www:www.skarbiecholding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-14Raport roczny
2021-11-16Raport za II kwartał
2022-02-15Raport półroczny
2022-05-16Raport za II kwartał
Komentarze o spółce SKARBIEC HOLDING S...
2021-08-04 21-08-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor