Raport.

SIMPLE SA (3/2019) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 roku powołała z dniem 16 lutego 2019 r. Pana Rafała Wnorowskiego na kolejną kadencję powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. Poniżej Spółka przekazuje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowych powołanej osoby.
Pan Rafał Wnorowski- Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Jest absolwentem programu Personal Leadership Academy w ICAN Institute Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży do sektora publicznego i prywatnego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 - 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach 2002 - 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j.
W latach 2004 - 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 - 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.).

Od maja 2010 r. do sierpnia 2015 r. był związany z Grupą SIMPLE gdzie z ramienia Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE.

Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing.

16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A.
Nadzoruje obszary:
• sprzedaży i marketingu
• realizacji strategii,
• komunikacji zewnętrznej,
• bezpieczeństwa informacji,
• rozwiązań biznesowych,
• relacji partnerskich i inwestorskich.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Wnorowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie wykonuje w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do SIMPLE S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SIMPLE SA
ISIN:PLSIMPL00011
NIP:113-00-22-578
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
Adres: ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa
Telefon:+48 22 8125898
www:www.simple.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce SIMPLE
2019-05-24 17-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649