Raport.

MONNARI TRADE SA (78/2018) Transakcja nabycia akcji Simple Creative Products S.A. - odpowiedź na pismo Gino Rossi S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 76/2018 oraz 64/2018 dotyczących złożonej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A. (dalej Simple), Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej MONNARI) informuje, że w dniu dzisiejszym wysłał do Gino Rossi S.A. (dalej Gino Rossi) pismo dotyczące najważniejszych oczekiwań Zarządu MONNARI, co do warunków ewentualnej transakcji nabycia akcji Simple. W piśmie tym Zarząd MONNARI, co do zasady podtrzymał swoje warunki przedstawione w ofercie z dnia 18 lipca 2018 r. (RB 64/2018).

Biorąc pod uwagę konieczność zawarcia przed ewentualną transakcją nabycia akcji odpowiednich porozumień pomiędzy Gino Rossi i Simple oraz PKO BP S.A. ("Bank") dotyczących dalszego finansowania Simple oraz brak akceptacji Banku dla warunków przedstawionych w Ofercie złożonej przez Monnari w dniu 18 lipca 2018 r., Zarząd Monnari nie przedstawił w piśmie propozycji dalszego harmonogramu zamknięcia transakcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SIMPLE SA
ISIN:PLSIMPL00011
NIP:113-00-22-578
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
Adres: ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa
Telefon:+48 22 8125898
www:www.simple.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SIMPLE
2021-09-24 22-09-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor