Raport.

SIMFABRIC SA (5/2021) Zawarcie trzech umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku powziął informację o zawarciu trzech umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Pierwsza z umów dotyczy wykonania przez Spółkę nagrań lektorskich na potrzeby informacji zawodoznawczej. Druga, realizacji usługi programistycznej (html 5/Unity/C#/flash) na potrzeby informacji zawodoznawczej. Trzecia, realizacji usługi montażu animacji 2D/3D na potrzeby informacji zawodoznawczej. Każdy z ww. projektów zostanie wykonany wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowymi funkcjonalnościami uzupełniającymi informację zawodoznawczą.
Z tytułu realizacji zawartych umów Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej sumy ‭1,70 mln‬ zł brutto. Umowy zostały podpisane na czas określony i obowiązują do dnia 15 października 2021 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.‬‬‬‬‬
Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, powołany przez Emitenta w czerwcu 2019 r, którego celem jest rozwijanie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie i kontrahentów instytucjonalnych.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce SIMFABRIC
2021-06-24 01-06-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor