Raport.

SFERANET SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2019 r.:
1. raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14 lutego 2019 r.,
2. raport okresowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 15 maja 2019 r.,
3. raport okresowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14 sierpnia 2019 r.,
4. raport okresowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 14 listopada 2019 r.
Raport roczny Spółki za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SferaNET SA
ISIN:PLSFRNT00014
NIP:9372408825
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. PCK 8 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 4984455
www:www.sferanet.pl
Komentarze o spółce SFERANET
2019-06-26 02-06-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649