Raport.

SETANTA SA (23/2019) Udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz podpisanie Aneksu do umowy poręczenia

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2019 r. podpisał umowę poręczenia. Na mocy tej umowy Emitent poręczył spłatę zaciągniętej w dniu 8 listopada 2019 r. przez spółkę, z którą jest w trakcie połączenia - All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Pożyczkobiorca"), pożyczki w wysokości 2 mln zł. W przypadku gdy Pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, Emitent dokona tejże spłaty w terminie 14 dni od zawiadomienia otrzymanego od pożyczkodawcy.
Jednocześnie w związku z podpisanym przez Pożyczkobiorcę w dniu 8 listopada 2019 r. Aneksem do umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2019 r. zwiększającym wartość udzielonej pożyczki do kwoty 2 mln zł, w dniu 8 listopada 2019 r. Emitent zawarł Aneks do umowy poręczenia z dnia 24 września 2019 r. (por. raport ESPI nr 16/2019 z dnia 24 września 2019 r., w którym Emitent informował o udzieleniu pożyczki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w wysokości 1 mln zł), mocą którego zwiększeniu uległa wartość poręczenia do kwoty 2 mln zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
ISIN:PLSNTFG00017
NIP:1080010299
EKD: 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 01-031 Warszawa
Telefon:+48 22 8382471
www:www.setanta.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-24Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SETANTA ALTERNATYW...
2020-02-24 19-02-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649