Raport.

SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (17/2018) Informacja w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Listu Intencyjnego

Zarząd spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 13.02.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. rozpoczęto wstępne rozmowy z Inwestorem tj. ze spółką JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie ("Inwestorem") w celu wypracowania treści Listu Intencyjnego w zakresie zawarcia szerokiej współpracy między podmiotami, jak również do możliwego zaangażowania kapitałowego.
Powyższe rozmowy są efektem przeprowadzenia przez Zarząd Emitenta analizy opcji strategicznych dla Spółki oraz planowanych kierunków jej rozwoju, w wyniku czego wstępnie zdefiniowano obszary działalności Spółki i Inwestora stwarzające potencjał na wykorzystanie występujących synergii kosztowych oraz przychodowych.
Na aktualnym etapie rozważane jest szerokie spektrum możliwych scenariuszy. Celem rozmów jest przeprowadzenie wspólnie z Inwestorem analizy dotyczącej wpływu poszczególnych scenariuszy na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki w długookresowej perspektywie oraz wybór najbardziej korzystnego z nich. Nie można również wykluczyć utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej lub niepodjęcia żadnych działań.
Zarząd Emitenta będzie informować o rozwoju prowadzonych rozmów w przypadku pojawienia się nowych, istotnych ustaleń w powyższym zakresie.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
ISIN:PLSNTFG00017
NIP:1080010299
EKD: 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 01-031 Warszawa
Telefon:+48 22 8382471
www:www.setanta.pl
Kalendarium raportów
2019-05-25Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-25Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce SETANTA ALTERNATYW...
2019-05-24 17-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649