Raport.

SERINUS ENERGY INC. (52/2018) Rozpoczęcie prac wiertniczych nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w południe czasu wschodnioeuropejskiego rozpoczęto prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii. Planowana końcowa głębokość otworu wynosi 1.600 metrów, a prace wiertnicze do osiągnięcia tej głębokości zajmą, jak się przewiduje, około czterech tygodni. Odwiert ma za zadanie dotrzeć do wszystkich formacji gazonośnych piaskowców o charakterze komercyjnym, które były obecne w odwiercie Moftinu-1007. Zakładając, że prace wiertnicze zakończą się sukcesem, odwiert zostanie uzbrojony oraz przetestowany i będzie gotowy do prowadzenia produkcji z wykorzystaniem przyłącza do stacji gazowej Moftinu. Podobnie jak w przypadku Moftinu-1007, odwiert Moftinu-1003 stanowi wykonanie części prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego trzyletniego przedłużenia koncesji Satu Mare do 28 października 2019 r.
OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW
Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Phd Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.
Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  06 August 2018

  Press Release
  Moftinu – 1003 Well Spudded
  Jersey, Channel Islands, August 6, 2018 -- Serinus Energy plc (“Serinus”, “SEN ” or the
  “ Company ”) (AIM:SENX, WSE:SEN), is pleased to announce that the Moftinu – 1003 well was
  spudded in Romania at noon Eastern European Time (“ EET”). The planned total depth of the well is
  1,600 metres and the drilling to total depth is est imated to take approximately four weeks. The well i s
  targeting to penetrate all of the commercial gas-be aring sand formations that were present in the
  Moftinu – 1007 well. Assuming successful conclusion of the drilling operations, the well will be
  completed, tested and made ready for production thr ough a tie-in to the Moftinu gas plant. As with the
  Moftinu – 1007 well, the Moftinu – 1003 well will p art-satisfy the work commitment required for the
  three-year Satu Mare licence extension to October 2 8, 2019.
  Competent Persons Statement
  In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical information contained in this
  announcement has been reviewed and approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for
  Serinus Energy plc. Dr. Mackay is a qualified perso n as defined in the London Stock Exchange's
  Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a member of The Association of
  Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science
  from the University of Waterloo and a Phd Geology f rom Queens University. He has over 15 years of
  oil and gas exploration and development experience.

  About Serinus
  Serinus is an international upstream oil and gas ex ploration and production company that owns and
  operates projects in Tunisia and Romania.

  For further information, please refer to the Serinu s website ( www.serinusenergy.com ) or
  contact the following:
  Serinus Energy Plc +1-403-264-8877
  Jeffrey Auld, Chief Executive Officer
  Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

  Numis Securities Limited +44 (0) 20 7260 1000
  (Nominated Adviser and Joint Broker)
  John Prior
  Paul Gillam
  Ben Stoop
  GMP FirstEnergy +44 (0) 20 7448 0200
  (Joint Broker)  Hugh Sanderson
  Jonathan Wright
  Forward Looking Statement Disclaimer
  This news release includes forward looking information and statements within the meaning of
  securities laws. Such statements relate to the Corp oration’s or management’s objectives,
  projections, estimates, expectations, or prediction s of the future and can be identified by words such
  as “plans”, “assumes”, “will”, “anticipate” and “ma y” or variations of such words. These statements
  are based on certain assumptions and analyses by th e Corporation that reflect its experience and
  understanding of future developments. Such statemen ts are subject to a number of uncertainties,
  including, but not limited to, delisting from the T oronto Stock Exchange and continued listing on
  the Warsaw Stock Exchange and AIM, the Corporation’ s ability to realize the anticipated benefits of
  the delisting and other factors identified in the C orporation’s filings with regulatory authorities in
  Canada. Many of these uncertainties are beyond the Corporation’s control and, therefore, may
  cause actual actions or results to differ from thos e expressed or implied herein. The Corporation
  disclaims any intention or obligation to update or revise any forward looking statements, whether
  as a result of new information, future events or ot herwise, unless required by law.

  Translation: This news release has been translated into Polish from the English original.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor