Raport.

SERINUS ENERGY INC. (25/2018) Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Serinus w związku ze zmianą numeru ISIN

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018, 22/2018, 23/2018 i 24/2018 dotyczących złożenia przez Serinus Energy plc ("Spółka") wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o zawieszenie notowań akcji Spółki oraz późniejszym przedłużeniu okresu zawieszenia, Kierownictwo Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Zarządu GPW wniosek o dalsze przedłużenie okresu zawieszenia o jeden dzień sesyjny.
Przedłużenie okresu zawieszenia jest konieczne w celu zakończenia procedury związanej ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych. Procedura ta jest w toku.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby ta procedura została zakończona oraz, aby obrót akcjami Spółki pod nowym numerem ISIN na GPW został wznowiony w najkrótszym możliwym terminie. Spółka przewiduje obecnie, że formalności związane ze zmianą numeru ISIN zostaną dopełnione dnia 14 maja 2018 roku, niemniej jednak z uwagi na złożoność procesu oraz różnicę czasu pomiędzy Kanadą a Polską, Spółka nie jest w stanie wykluczyć ryzyka, że okres zawieszenia będzie wymagał dalszego przedłużenia.
Obecnie przewiduje się, że notowania akcji Spółki oznaczonych nowym numerem ISIN zostaną wznowione dnia 15 maja 2018 r.
Z uwagi na fakt, że w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki jest, aby okres zawieszenia trwał tak krótko, jak to możliwe, Spółka zdecydowała się wnieść o przedłużenie zawieszenia tylko o jeden (1) dzień sesyjny. Jeżeli jednak - z uwagi na przedłużenie przedmiotowych procedur - konieczne okaże się dalsze przedłużenie okresu zawieszenia, Spółka poinformuje o tym w odpowiednim raporcie bieżącym w dniu 14 maja 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-14Raport półroczny
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649