Raport.

SERINUS ENERGY INC. (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY INC. w roku obrotowym 2018

Działając zgodnie z §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie) Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dwunastu miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. - 21 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres trzech miesięcy kończący się w dniu 31 marca 2018 r. - 11 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2018 r. - 10 sierpnia 2018 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dziewięciu miesięcy kończący się w dniu 30 września 2018 r. - 14 listopada 2018 r.
Zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnego raportu za IV kwartał 2017 oraz raportu za II kwartał 2018 r. Działając zgodnie z §83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje jednocześnie, iż nie będzie przekazywał odrębnych kwartalnych oraz półrocznych raportów jednostkowych. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego (prawo prowincji Alberta) Emitent nie jest obowiązany do przekazywania takich raportów w miejscu swojej siedziby. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego Emitent nie jest również zobowiązany do przekazywania raportu rocznego (jednostkowego).
Ponadto zgodnie z §100 ust. 10a Rozporządzenia Emitent informuje, że sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa w dniu 31 maja 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-14Raport półroczny
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649