Raport.

SELVITA SA (8/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 26.02.2018 r. otrzymał od (i) pani Pauliny Wolanin, będącej Prokurentem Spółki oraz Dyrektorem ds. personalnych, która została uznana za osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR; oraz (ii) spółki H&H Investment sp. z o.o., będącej osobą blisko związaną z panem Januszem Homą, będącym prezesem Zarządu H&H Investment sp. z o.o., który jednocześnie będąc Prezesem Zarządu Ardigen S.A. (spółki zależnej Emitenta), został uznany za osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienia o transakcjach nabycia oraz zbycia akcji Spółki, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Selvita SA
ISIN:PLSELVT00013
NIP:679-29-42-955
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 2974700
www:www.selvita.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce SELVITA
2019-05-22 18-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649