Raport.

SELENA FM SA (27/2018) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji przez Emitenta warunków umowy linii na gwarancje i akredytywy w celu zabezpieczenia limitów kredytowych spółek z Grupy Kapitałowej Selena tj. Selena Vostok OOO (Rosja), Selena Ukraina TOB (Ukraina) oraz Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. (Chiny).
Maksymalna przewidywana kwota linii wyniesie do 6,5 mln EUR (27,9 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 06.12.2018 r. 1 EUR = 4,2919 PLN) do wykorzystania w walutach EUR, RMB, USD, RUB.
Okres udostępnienia linii wyniesie nie więcej niż 18 miesięcy.
Pozostałe warunki negocjowanej umowy nie będą odbiegać od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów.
O podpisaniu umowy linii na gwarancje i akredytywy oraz ustanowieniu ewentualnego zabezpieczenia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzeń.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Selena FM SA
ISIN:PLSELNA00010
NIP:884-00-30-013
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 7838290
www:www.selenafm.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce SELENA FM
2019-05-20 04-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649