Raport.

SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A. na lata 2018-2020.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z treścią uchwał nr 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 oraz 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku podjęto decyzję w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w osobach: Ewy Pleskot, Marioli Pietuch, Marceliny Kraczkowskiej, Piotra Rentflejsza i Marcina Tymury. W załączonym pliku znajdują się życiorysy członków Rady Nadzorczej.
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowią załącznik do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SCO-PAK SA w restrukturyzacji
ISIN:PLSCOPK00012
NIP:563-15-88-270
EKD: 17.1 produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Adres: ul. Prosta 28 00-838 Warszawa
Telefon:+48 82 5654017
www:www.scopak.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SCO-PAK W RESTRUKT...
2020-04-02 02-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649