Raport.

SARE SA (21/2018) Umowy istotne

Zarząd Spółki SARE SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z dokonaniem łącznego rozliczenia wszystkich transakcji spółek z Grupy SARE z domami mediowymi Grupy WPP z siedzibą w Londynie, zawartych w roku 2017, Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że suma tych transakcji w podanym okresie, przekroczyła 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej SARE za cztery ostatnie kwartały i wyniosła 4 834 181,72 zł.
Przedmiot umów z domami mediowymi Grupy WPP obejmuje głównie usługi przewidujące wysyłkę maili, kampanie marketingowe i retargetingowe.
Warunki umów i zamówień zawartych między ww. podmiotami nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ustalenie łącznej kwoty ww. transakcji nastąpiło w dniu dzisiejszym wobec zakończenia negocjacji warunków rozliczenia, przewidzianych dla tego typu umów oraz podsumowania kampanii rozliczanych za osiągnięty efekt.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sare SA
ISIN:PLSARE000013
NIP:642-28-84-378
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik
Telefon:+48 32 4210180
www:www.saresa.pl
Komentarze o spółce SARE
2020-04-02 08-04-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649