Raport.

S4E SA (9/2018) Umowa o odnawialny limit kredytowy z mBank S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") o odnawialny limit kredytowy (dalej "Linia") dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
W ramach umowy mBank udostępnia Spółce limit do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN w okresie dostępności Linii do 30 czerwca 2019 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR ON / LIBOR ON i marży. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:S4E SA
ISIN:PLS4E0000015
NIP:676-21-80-819
EKD: 46.51 sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Adres: ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków
Telefon:+48 12 2964545
www:www.s4e.pl
Komentarze o spółce S4E
2020-02-25 22-02-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649