Raport.

RUBICON PARTNERS SA (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2018 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, Zarząd spółki Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka)") informuje, iż skonsolidowany rozszerzony raport półroczny Spółki za I półrocze zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2018 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rubicon Partners SA
ISIN:PLNFI0500012
NIP:525-13-47-519
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 2099800
www:www.rubiconpartners.pl
Komentarze o spółce RUBICON PARTNERS
2021-07-29 03-07-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor