Raport.

RUBICON PARTNERS SA (9/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

Spółka pod firmą: "Rubicon Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w dniu 22 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję:
1) Pana Piotra Karmelitę powierzając funkcję Prezesa Zarządu;
2) Pana Grzegorza Golca powierzając funkcję Członka Zarządu.

Piotr Karmelita

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.
Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.
W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Rubicon Partners SA i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Golec
Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.
W latach 1996-1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999-2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 roku jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland Sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych. W latach 2005-2008 związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu NFI Progress S.A. oraz Prezesa Zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A. oraz Członka Zarządu Rubicon Partners S.A.
Wykłada gościnnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym. Jest członkiem Rady przedsiębiorców przy UMCS. Pracował jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.
Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.
Pan Grzegorz Golec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Rubicon Partners S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rubicon Partners SA
ISIN:PLNFI0500012
NIP:525-13-47-519
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 2099800
www:www.rubiconpartners.pl
Kalendarium raportów
2020-04-08Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RUBICON PARTNERS
2020-02-25 21-02-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649