Raport.

ROBYG SA (50/2018) ROBYG S.A. - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii PA do obrotu na rynku Catalyst

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 540/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 300.000 sztuk obligacji serii PA Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300.000.000 zł ("Obligacje").

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Robyg SA
ISIN:PLROBYG00016
NIP:525-239-23-67
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 4191100
www:www.robyg.com.pl
Komentarze o spółce ROBYG
2017-12-27 16:16:28
asad
według szacunkowej oceny wartość 1 akcji ocenia się na 4.25 przy odchyleniu standardowym 2.5%
2017-12-27 16:18:07
dasa
zobaczymy ile z tego 4,25zł będzie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649