Raport.

ROBYG SA (23/2018) ROBYG S.A. - Zwiększenie liczby głosów posiadanych przez Bricks Acquisitions Limited z siedzibą w Londynie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w 7 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienia od Bricks Acquisitions Limited z siedzibą w Londynie, ELQ Investors VIII Ltd, Goldman Sachs Group Holdings (U.K.) Limited, Goldman Sachs Group UK Limited, Goldman Sachs (UK) L.L.C i Goldman Sachs Group, Inc. o transakcjach nabycia dokonanych na akcjach Spółki przez Bricks Acquisitions Limited z siedzibą w Londynie w wyniku przymusowego wykupu ogłoszonego przez Bricks Acquisitions Limited, która zostały rozliczone w dniu 7 marca 2018 r. Zawiadomienia te stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Robyg SA
ISIN:PLROBYG00016
NIP:525-239-23-67
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 4191100
www:www.robyg.com.pl
Komentarze o spółce ROBYG
2017-12-27 16:16:28
asad
według szacunkowej oceny wartość 1 akcji ocenia się na 4.25 przy odchyleniu standardowym 2.5%
2017-12-27 16:18:07
dasa
zobaczymy ile z tego 4,25zł będzie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649