Raport.

DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Robygu w wezwaniu

Brytyjski Bricks Acquisitions Limited, kontrolowany przez Goldman Sachs International, ogłosi wezwanie na akcje Robyga po cenie 3,55 zł za akcję.
Zapisy rozpoczną się 2 stycznia 2018 roku i potrwają do 2 lutego (godz. 15.00). Przewidywanym dniem zakupu akcji jest 7 lutego.
Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem objęcia zapisami minimalnej liczby akcji wynoszącej 66 proc. akcji spółki. Ponadto wezwanie uzależnione jest od otrzymania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji lub upływ ustawowego terminu, w którym taka zgoda powinna być wydana oraz podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej spółki, powołującej w skład rady nadzorczej spółki 3 kandydatów wskazanych przez inwestora, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 51 proc. łącznej liczby akcji przez inwestora w ramach wezwania.
Podpisanie umowy z Bricks Acquisitions Limited kończy proces poszukiwania inwestora strategicznego rozpoczęty przez Robyg w maju 2015 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Robyg SA
ISIN:PLROBYG00016
NIP:525-239-23-67
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 4191100
www:www.robyg.com.pl
gpwlink:robyg.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ROBYG
2017-12-27 16:16:28
asad
według szacunkowej oceny wartość 1 akcji ocenia się na 4.25 przy odchyleniu standardowym 2.5%
2017-12-27 16:18:07
dasa
zobaczymy ile z tego 4,25zł będzie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649