Raport.

REVITUM SA (16/2018) Otrzymanie oferty współpracy w zakresie prowadzenia giełdy kryptowalut - uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Revitum S.A. publikuje poniżej treść poprzedniego raportu i uzupełnia go o podpisy osób reprezentujących:
Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że otrzymał ofertę i prowadzi rozmowy dotyczące współpracy oraz inwestycji w zakresie prowadzenia giełdy kryptowalut. Oferta ta została złożona przez podmiot zewnętrzny, niepowiązany z Emitentem, ani ze znanymi Zarządowi Emitenta akcjonariuszami Emitenta. Podmiot, który złożył opisaną ofertę dysponuje oprogramowaniem do prowadzenia giełdy kryptowalut oraz prowadzi prace nad rozwojem tego oprogramowania. Posiada również kompetencje do wdrożenia platformy wymiany kryptowalut w krótkim czasie.
Oferta zakłada ponadto, że zadaniem Emitenta miałoby być pozyskanie całości lub większej części środków finansowych niezbędnych do rozwoju komercyjnej działalności giełdy kryptowalut.
Zarząd Emitenta informuje, że oferta ta zostanie szczegółowo rozpatrzona, przy czym wstępnym warunkiem zaakceptowania jakiejkolwiek oferty dotyczącej współpracy w zakresie prowadzenia giełdy kryptowalut jest podjęcie przez Emitenta decyzji o przyjęciu nowej strategii działalności zakładającej uruchomienie giełdy kryptowalut (patrz raport bieżący ESPI nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku). Decyzja w tym zakresie poprzedzona będzie między innymi dokonaniem analizy ryzyk prawnych związanych z ewentualnym prowadzeniem giełdy kryptowalut, a także dokonaniem analizy wykonalności i opłacalności alternatywnych strategii działalności, możliwych do wdrożenia przez Emitenta.
Grzegorz Konrad - Członek Rady nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl
Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649