Raport.

REVITUM SA (14/2018) Rozwiązanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 marca 2018 roku rozwiązaniu uległa umowa z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp.j. (dalej: „Kancelaria”) na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
1. wspierania Emitenta przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
2. monitorowania prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
3 bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect;
4. przeszkolenia przedstawicieli Emitenta w zakresie obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl
Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649