Raport.

REVITUM SA (13/2018) Zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w związku z powołaniem nowego Zarządu Spółki - w osobie Grzegorza Konrada, członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu - oraz po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółki, podjął decyzję o definitywnym zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności Spółki, tj. wykonywania testów diagnostycznych organizmu oraz sprzedaży suplementów diety.
Zarząd Emitenta, przy wsparciu członków Rady Nadzorczej, prowadzi intensywne działania celem wypracowania nowej strategii działalności Spółki. Zarząd nie wyklucza, że nowa strategia działalności zakładać będzie uruchomienie giełdy kryptowalut, zgodnie ze stanowiskiem znaczącego akcjonariusza Emitenta, to jest Erne Ventures S.A., zaprezentowanym przez Erne Ventures S.A. w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku. Nowa strategia Spółki zostanie przekazana do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zarząd Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl

Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649