Raport.

RESBUD SE (4/2019) Informacja dla Akcjonariuszy .Information for Shareholders .

Resbud SE z siedzibą w Tallinnie informuje,że w dniu 12.02.2019r. Spółka dokonała zbycia przysługujących jej wierzytelności pieniężnych wobec spółki ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej. z siedzibą w Tarnowie w kwocie 2.492.707,84 zł . Sprzedaż wierzytelności opisanej wyżej przysługującej Emitentowi nastąpiła na rzecz spółki PATRO INWESTYCJE SP.Z O.O. z siedzibą w Płocku, za łączną cenę 100.000,00 zł z terminem płatności do 7 dni. Celem powyższych czynności jest uporządkowanie portfela zagranicznych wierzytelności, a uzyskana cena w ocenie Emitenta odzwierciedla jej wartość rynkową. Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INWESTYCJE SP.Z O.O. zachodzą powiązania kapitałowe.Spółka PATRO INVEST OÜ jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym akcje dające prawo do oddania 33,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jedynym udziałowcem PATRO INWESTYCJE SP.Z O.O.
Resbud SE headquatered in Tallinn hereby informs that on February 12th, 2019 the Company disposed the cash receivable that was due to the Company from ABM Solid SA in liquidation bankruptcy headquatered in Tarnów, in the amount of 2.492.707, 84 PLN. Aforementioned cash receivable due to the Issuer was sold to PATRO INWESTYCJE SP. Z O. O. heaquatered in Płock for the total price of PLN 100.000, 00, payable within 7 days. The purpose of described action is to clear the portfolio of foreign receivables. In the Issuer's opinion, obtained price reflects the market value of the receivable. The Issuer informs that there are capital ties between the Issuer and PATRO INWESTYCJE SP. Z O.O. The Company PATRO INVEST Oü is the Issuer's major shareholder holding shares which represent 33,08% of votes at a General Meeting of Shareholders and the sole shareholder of PATRO INVESTYCJE SP. Z O. O.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Resbud SA
ISIN:PLRESBD00016
NIP:813-02-67-303
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja masy betonowej; 26.63
Adres: Al. Gen. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów
Telefon:+48 17 8622448
www:www.resbud.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-05-29Raport roczny
Komentarze o spółce RESBUD
2017-12-14 22:51:07
Fan Patrowicza
Patrowicz działa teraz w niebiosa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649