Raport.

RESBUD SE (1/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer

Zarząd RESBUD S.E. z siedzibą w Tallinnie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Damiana Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 11 stycznia 2019 roku.
Powód rezygnacji nie został wskazany.
Zarząd Emitenta dziękuje Panu Damianowi Patrowicz za wkład jaki włożył w rozwój spółki oraz dotychczasową pracę na rzecz Spółki.
The Management Board of Resbud SE headquatered in Tallinn _"Company"_, informs that on January 11, 2019 the Company received written resignation letter of Mr Damian Patrowicz from the function of the Supervisory Board Member as of 11 January 2019. The reason of the resignation was not indicated.
The Management Board would like to thank Mr Damian Patrowicz for his involvement and contribution into the development of the Company.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Resbud SA
ISIN:PLRESBD00016
NIP:813-02-67-303
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja masy betonowej; 26.63
Adres: Al. Gen. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów
Telefon:+48 17 8622448
www:www.resbud.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce RESBUD
2017-12-14 22:51:07
Fan Patrowicza
Patrowicz działa teraz w niebiosa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649