Raport.

REMOR SOLAR POLSKA SA (15/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Remor Solar Polska SA notyfikacji o transakcjach na akcjach Remor Solar Polska SA w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Remor Solar Polska SA (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), informuje, że w dniu 26 września 2017 roku, Spółka otrzymała notyfikację o transakcjach art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Pana Romana Gabrysia - Prezesa Zarządu Remor Solar Polska S.A.
Otrzymana przez Emitenta notyfikacja stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby peni ącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko zwi ązane

  a) Nazwa/Nazwiska
  Roman Gabry
  ś
  2 Powód powiadomienia

  a) Stanowisko/statut
  Prezes Zarz
  ądu
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana
  Pierwotne powiadomienie
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie
  ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz ącego
  aukcje lub monitoruj ącego aukcje

  a) Nazwa
  REMOR SOLAR POLSKA Spóka Akcyjna
  b) LEI
  259400L9J5L9IP4NOO05 – REMOR SP SA
  4 Szczegóowe informacje dotycz
  ące transakcji: rubryk ę t ę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje

  PLAGRTR00011
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena za jedn
  ą akcj ę Wolumen
  0,90 1
  d) Informacje zbiorcze
  - ączny wolumen
  - Cena

  1
  0,90 PLN
  e) Data transakcji
  21 wrze
  śnia 2017 r.
  f) Miejsce transakcji
  XNCO

  4.1 Szczegóowe informacje dotycz
  ące transakcji: rubryk ę t ę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje

  PLAGRTR00011
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena za jedną akcj ę Wolumen


  0,90 20
  d) Informacje zbiorcze - ączny wolumen
  - Cena

  20
  0,90 PLN
  e) Data transakcji
  22 wrze
  śnia 2017 r.
  f) Miejsce transakcji
  XNCO
  4.2 Szczegóowe informacje dotycz
  ące transakcji: rubryk ę t ę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje

  PLAGRTR00011
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena za jedn
  ą akcj ę Wolumen
  0,90 5 479
  d) Informacje zbiorcze
  - ączny wolumen
  - Cena
  5 479
  0,90 PLN
  e) Data transakcji
  25 wrze
  śnia 2017 r.
  f) Miejsce transakcji
  XNCO

  *Niepotrzebne skre
  śli ć Podpis powiadamiającego
  Roman Gabry ś  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Remor Solar Polska SA
ISIN:PLAGRTR00011
NIP:5482545283
EKD: 56.10 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: ul. Kolejowa 48 73-210 Recz
Telefon:+48 33 8589310
www:www.agrotoursa.pl
Komentarze o spółce REMOR SOLAR POLSKA
2019-03-25 21-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649