Raport.

RELPOL SA (11/2021) Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2020.

Zarząd Relpol S.A., informuje, że w dniu 13 maja 2021 roku podjął decyzję w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 wynoszącego 7.111.130,65 zł, w całości na kapitał zapasowy.
Od 2012 do 2019 roku Relpol S.A. nieprzerwanie dzielił się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem netto przeznaczając na dywidendę od 30 do 84%. Jednakże w związku z wysokim zapotrzebowaniem Spółki na środki finansowe niezbędne do realizacji prowadzonych aktualnie trzech dużych projektów inwestycyjnych polegających na:
a) rozwoju przekaźnika bistabilnego (całkowity koszt projektu to ok. 31,6 mln zł, a kwota dofinansowania do 12,7 mln zł),
b) opracowaniu przekaźników o podwyższonej niezawodności dla infrastruktury krytycznej (całkowity koszt projektu to ok. 7,7 mln zł, a kwota dofinansowania do 3,6 mln zł),
c) budowie nowej hali produkcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą (koszt projektu ok. 9 mln zł),
Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku netto w Spółce.
Celem Zarządu Spółki jest aby jak najszybciej powrócić na ścieżkę wypłaty dywidendy.
Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za rok 2020, należeć będzie do akcjonariuszy i podjęta zostanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Relpol SA
ISIN:PLRELPL00014
NIP:928-000-70-76
EKD: 33.30 produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
Adres: ul. 11 Listopada 37 68-200 Żary
Telefon:+48 68 4790800
www:www.relpol.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RELPOL
2021-09-16 16-09-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor