Raport.

REGNON SA (13/2018) Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Regnon S.A. w restrukturyzacji (Spółka) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. doręczone zostało zarządcy postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 6 czerwca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, opatrzone w dniu 1 sierpnia 2018 r. klauzulą prawomocności. Warunki układu zawartego przez Spółkę ujęto w obwieszczeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 czerwca 2018 r. nr 112/2018 (5500), poz. 25167.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Regnon SA
ISIN:PLPRNTC00017
NIP:954-21-80-954
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: Al. Walentego Roździeńskiego 188c 40-203 Katowice
Telefon:+48 32 2075600
www:www.regnon.com
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce REGNON W RESTRUKTU...
2017-11-24 10:19:36
krk
będzie coś z tej spółki jeszcze?
2017-11-24 11:42:08
regonowicz
Cuda się zdarzają może i tutaj Mikołaj okaże się łaskawy.
Trzeba czekać i tyle
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor