Raport.

REDWOOD HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Dane dotycz?ce ?r?drocznego skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 6 105 27 502 1 434 6 295 Koszt w?asny sprzeda?y 3 427 19 501 805 4 464 Zysk (strata) na sprzeda?y (2 091) (2 731) (491) (625) Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej (10 470) (10 429) (2 460) (2 387) Zysk (strata) brutto (11 990) 5 235 (2 817) 1 198 Zysk (strata) netto (11 540) 3 062 (2 711) 701 Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) (4,53) 1,2 (1,06) 0,27 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 048 1 520 246 348 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 163 1 626 38 372 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (1 277) (3 052) (300) (699) Aktywa razem 60 509 70 016 14 042 15 826 Zobowi?zania razem 44 810 42 776 10 399 9 669 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 41 611 36 092 9 657 8 158 Kapita? w?asny 15 699 27 240 3 643 6 157 Kapita? podstawowy 51 000 51 000 11 835 11 528 Liczba akcji w sztukach 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) 2,46 6,99 0,57 1,58 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 2 128 3 294 500 754 Koszt w?asny sprzeda?y - 1 539 - 352 Zysk (strata) na sprzeda?y (595) 1 755 (140) 402 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej (5 935) (5 439) (1 394) (1 245) Zysk (strata) brutto (12 896) (1 928) (3 030) (441) Zysk (strata) netto (12 052) (7 929) (2 831) (1 815) Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) (4,73) (3,11) (1,11) (0,71) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 180 (116) 42 (27) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej - 895 - 205 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (108) (808) (25) (185) Aktywa razem 21 872 33 906 5 076 7 664 Zobowi?zania razem 23 427 23 410 5 437 5 292 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 22 431 21 003 5 205 4 748 Kapita? w?asny (1 555) 10 496 (361) 2 373 Kapita? podstawowy 51 000 51 000 11 835 11 528 Liczba akcji w sztukach 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) (0,61) 4,12 (0,14) 0,93

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Redwood Holding SA w restrukturyzacji
ISIN:PLCMPLX00014
NIP:7282610226
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Papiernicza 7 92-312 Łódź
Telefon:+48 42 6777777
www:www.redwood-holding.com
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce REDWOOD HOLDING W ...
2019-06-25 07-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649