Raport.

REDAN SA (24/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2018 r.

Zarząd Redan S.A. informuje, iż:
Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 49 mln i była 2% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 322 mln zł i była niższa o ok. 1% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.
Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec lipca 2018 wyniosła 140,3 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 1% w odniesieniu do lipca 2017.
Segment modowy
Na rynku modowym sprzedaż towarów w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 23 mln zł i była wyższa o ok. 26% porównując do lipca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 131 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w lipcu 2018 wyniosły 3,1 mln zł co oznacza wzrost o 14% w stosunku do lipca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 19,1 mln zł i była 6% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.
Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca 2018 wyniosła 36,3 tys. m2, tj. była na poziomie o 5% niższym niż w tym samym momencie 2017 r.
Segment dyskontowy
W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2018 r. wyniósł ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do lipca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 191 mln zł i była niższa o ok. 3% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w lipcu 2018 wyniosły ok. 0,4 mln zł co oznacza spadek o 40% w stosunku do lipca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 4,0 mln zł i była niższa o ok. 15% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.
Podstawowym czynnikiem, który w negatywny sposób wpłynął na osiągnięte przychody w segmencie dyskontowym, były odczuwalne deficyty w obszarze zapasu w sklepach. Zbyt mała dostępność dla Klienta oferty letniej, mogącej efektywnie konkurować z ofertą wyprzedażową sieci sklepów modowych, bezpośrednio i negatywnie przełożyła się na niski poziom sprzedaży w lipcu. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego zatowarowania sklepów są wykorzystane w pełni limity kredytu kupieckiego. Po sfinalizowaniu procesu dokapitalizowania spółki TXM SA co powinno nastąpić w sierpniu br., nastąpi zwolnienie limitów u kluczowych dostawców. To pozwoli stopniowo na skuteczne zapewnienie atrakcyjnej oferty dla Klientów, a tym samym odbudowanie poziomu sprzedaży.
Sieć TXM na koniec lipca składała się z 389 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,1 tys. m2, która była o ok. 0,4% wyższa niż na koniec lipca 2017.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Redan SA
ISIN:PLREDAN00019
NIP:725-10-17-332
EKD: 51.42 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Adres: ul. Żniwna 10/14 94-250 Łódź
Telefon:+48 42 6177100
www:www.redan.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-09Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce REDAN
2021-06-18 17-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor