1)raportu bieżącego 17/2018 z dnia 2..." />

Raport.

RAFAKO SA (31/2018) Zakończenie kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka"), w nawiązaniu do:
1)raportu bieżącego 17/2018 z dnia 21 czerwca 2017 r., w którym Spółka informowała o rozpoczęciu kolejnego etapu reorganizacji Spółki,
2)raportu bieżącego 30/2017 z dnia 8 września 2017 r. w którym Spółka informowała o podjęciu decyzji o redukcji zatrudnienia w Spółce w drodze zwolnień grupowych, oraz
3)raportu bieżącego 34/2017 z dnia 28 września 2017 r., w którym Spółka informowała o zawarciu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce dotyczącego zwolnień grupowych,
informuje o zakończeniu w dniu 31 lipca 2018 r. kolejnego etapu reorganizacji Spółki mającego na celu zbudowanie elastycznej, bardziej efektywnej kosztowo organizacji, dostosowanej do obecnych warunków rynkowych. W ramach omawianego procesu reorganizacji przeprowadzono między innymi redukcję zatrudnienia oraz działania optymalizacyjne podejmowane w ramach funkcjonowania całej organizacji.
W wyniku przeprowadzonego procesu reorganizacji, liczba zredukowanych etatów nie przekroczyła uzgodnionej w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi liczby 276 etatów, a łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia od początku procesu restrukturyzacji do końca bieżącego roku powinna osiągnąć poziom 15 mln zł, z czego w samym 2018 roku jest to kwota 12 mln zł. W skład wskazanej kwoty nie wchodzą oszczędności wynikające z dodatkowych działań optymalizacyjnych, które zostały podjęte w ramach procesu reorganizacji.
Koszty związane z przeprowadzeniem omawianego etapu reorganizacji Spółki nie przekroczą utworzonej na ten cel dodatkowej rezerwy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rafako SA
ISIN:PLRAFAK00018
NIP:639-000-17-88
EKD: 28.30 produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4101000
www:www.rafako.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RAFAKO
2020-12-18 07:59:57
Dudek
macie jakieś pomysły na tą spółkę?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor