Raport.

RAFAKO SA (30/2018) Podpisanie umowy na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów.

W nawiązaniu do RB 25/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że podpisana została umowa z firmą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający"), której przedmiotem jest wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. ("Umowa").
Wartość Umowy wynosi łącznie 181.600.000 PLN netto (tj. 223.368.000 PLN brutto).
Termin realizacji Umowy to 31 maja 2021 rok.
Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów jest ograniczony do 25% wartości Umowy netto. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone w Umowie kary umowne. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy została ograniczona do 100% wartości Umowy netto.
Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rafako SA
ISIN:PLRAFAK00018
NIP:639-000-17-88
EKD: 28.30 produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4101000
www:www.rafako.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce RAFAKO
2020-12-18 07:59:57
Dudek
macie jakieś pomysły na tą spółkę?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor