Raport.

RAFAKO SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu, w nawiązaniu do RB 7/2018, w którym Spółka wskazała stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, opublikowany zostanie w dniu 7 września 2018 roku.
W raporcie bieżącym 7/2018 Spółka wskazała, że raport, o którym mowa powyżej, opublikowany zostanie w dniu 1 października 2018 roku.
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rafako SA
ISIN:PLRAFAK00018
NIP:639-000-17-88
EKD: 28.30 produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4101000
www:www.rafako.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RAFAKO
2020-12-18 07:59:57
Dudek
macie jakieś pomysły na tą spółkę?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor