Raport.

RAFAKO SA (49/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd RAFAKO S.A. ("RAFAKO", "Spółka"), informuje, że w dniu 9 listopada 2017 roku Spółka otrzymała od Multaros Trading Company Ltd.- osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w RAFAKO tj. Panem Jerzym Wiśniewskim- Przewodniczącym Rady Nadzorczej RAFAKO, Panią Małgorzatą Wiśniewską i Panem Dariuszem Szymańskim- członkami Rady Nadzorczej RAFAKO, zawiadomienie o transakcji zbycia jednostkowych praw poboru, zawartej w dniu 9 listopada 2017 roku, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Wysogotowo, dnia 09.11.2017r.
  Do:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  [email protected]
  RAFAKO S.A.
  Ul. Łąkowa 33
  47-400 Racibórz
  [email protected]
  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blis ko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Multaros Trading Company Limited
  Vasili Michailidi,9, 3026 Limassol
  Cypr
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status osoba blisko związana z Jerzym Wi śniewskim, Małgorzatą
  Wiśniewską, Dariuszem Szymańskim (członkowie Rady
  Nadzorczej RAFAKO)
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji , platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje
  lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa RAFAKO S.A.
  b) LEI 259400Q2BUT499PKRE25
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubryk ę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym
  przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny jednostkowe prawa poboru akcji serii K RAFAKO S.A.
  PLRAFAK00075
  b) Rodzaj transakcji
  sprzedaż
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  0,10 zł 17.545.352 sztuki JPP
  d)
  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - Cena
  17.545.352
  sztuki
  1.754.535,20

  e) Data transakcji 09.11.2017
  f) Miejsce transakcji transakcja pakietowa na rynku regulowanym
  * Niepotrzebne skreślić  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rafako SA
ISIN:PLRAFAK00018
NIP:639-000-17-88
EKD: 28.30 produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4101000
www:www.rafako.com.pl
gpwlink:rafako.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce RAFAKO
2019-03-24 03-03-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649