Raport.

RADPOL SA (18/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 roku Pan Michał Jarczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2019 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4) w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Radpol SA
ISIN:PLRDPOL00010
NIP:843-00-00-202
EKD: 2524 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Batorego 14 77-300 Człuchów
Telefon:+48 59 8342271
www:www.radpol.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-21Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-08-21Raport półroczny
Komentarze o spółce RADPOL
2019-06-25 07-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649