Raport.

QUMAK SA (64/2018) Otrzymanie od akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Qumak S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 298, w ramach którego wydzielone są następujące fundusze:
- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Subfundusz PKO Akcji Plus,
- Subfundusz PKO Zrównoważony,
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,
- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
w imieniu którego jako organ działa PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. oraz umieszczenia
w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
Otrzymane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Qumak SA
ISIN:PLQMKSK00017
NIP:524-01-07-036
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Telefon:+48 22 5190800
www:www.qumak.pl
gpwlink:qumak.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-04-29Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce QUMAK
2017-11-27 17:22:13
mikołaj
oj będzie się działo .jeśli będzie ugoda na co wskazuje poniższy komunikat bo to bardzo dobra informacja
2017-11-27 19:58:33
Ha
Prawda, teraz czekamy na ugodę i odbijamy.
Jestem ciekaw kiedy kurs ruszy na północ bo nie sądzę, żeby grubaski czekali do samego info.
2018-01-04 18:33:12
Spec
No i fuzja jest już pewna. Emisja serii M to wymóg do przeprowadzenia połączenia.
2018-07-20 19:11:13
Arek
To dlatego teraz kurs na GPW tak rośnie ?Może ktoś odpowiedzieć.
2018-07-25 08:11:13
Spec
Spekuła tutaj ostro gra, rośnie... spada wszystko ich sprawa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649