Raport.

QUMAK SA (8/2018) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Qumak S.A. informuje, iż w dniu 2 marca 2018 roku Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki - po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru biegłego do badania ustawowego, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru podmiotu uprawnionego, wybrała PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętego Leonarda 1A/3, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Qumak S.A. oraz Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017, 2018 oraz 2019 a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Qumak S.A. oraz Grupy Kapitałowej Qumak za I półrocze 2018 i 2019 roku.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.
Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, §5 ust.1 pkt.19

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Qumak SA
ISIN:PLQMKSK00017
NIP:524-01-07-036
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Telefon:+48 22 5190800
www:www.qumak.pl
Komentarze o spółce QUMAK
2017-11-27 17:22:13
mikołaj
oj będzie się działo .jeśli będzie ugoda na co wskazuje poniższy komunikat bo to bardzo dobra informacja
2017-11-27 19:58:33
Ha
Prawda, teraz czekamy na ugodę i odbijamy.
Jestem ciekaw kiedy kurs ruszy na północ bo nie sądzę, żeby grubaski czekali do samego info.
2018-01-04 18:33:12
Spec
No i fuzja jest już pewna. Emisja serii M to wymóg do przeprowadzenia połączenia.
2018-07-20 19:11:13
Arek
To dlatego teraz kurs na GPW tak rośnie ?Może ktoś odpowiedzieć.
2018-07-25 08:11:13
Spec
Spekuła tutaj ostro gra, rośnie... spada wszystko ich sprawa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649