Raport.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego, informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 stycznia 2018 r. wyniosła 4 669,1 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 790,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 120,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 177,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 381,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 25,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 4 stycznia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 25,7 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 95,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLQRCUS00012
NIP:1080003520
EKD: 66.30 działalność związania z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
Telefon:+48 22 2053000
www:www.quercustfi.pl
Komentarze o spółce QUERCUS TOWARZYSTW...
2019-12-12 09-12-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649