Raport.

QUBICGAMES SA (29/2018) Opublikowanie aktualnego planu wydawniczego Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki QubicGames S.A. w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2018 roku, raportu bieżącego ESPI nr 42/2017 z dnia 30 września 2017 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku przedstawia aktualny harmonogram wydawniczy Emitenta do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Najważniejsze premiery planowane w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku:

Konsola Nintendo Switch:
1. Geki Yaba Runner
2. Eyes: The Horror Game
3. Coloring Book
4. Wondershot
5. UTOPIA 9 - A Volatile Vaction
6. Odium To the Core
7. Laser Kitty Pow Pow
8. Coffee Crisis
9. Koloro
10. Myths and Dungeons (w wersji Early Access na PC i Nintendo Switch)

Emitent informuje, iż ze względu na rozpoczęcie prac nad przystosowaniem i wydaniem kolejnych gier firm trzecich Emitent zdecydował się opóźnić prace nad grą z serii Air Race na konsolę Nintendo Switch oraz jej wydanie w roku 2019.

Dodatkowo Emitent zrezygnował z planów wydawania gier na urządzenia mobilne w roku 2018 i zadecydował o przesunięciu zasobów potrzebnych do stworzenia i wydania tych gier na działalność wydawniczą na konsoli Nintendo Switch.

Jednocześnie Emitent informuje, że odstępuje od dalszego publikowania aktualnego planu wydawniczego w formie komunikatów bieżących. Informacje o najważniejszych premierach będą przekazywane jako niezależne komunikaty bieżące, jak również Emitent będzie przekazywał informacje o najważniejszych tytułach przewidzianych do wydania przez Spółkę w ramach kwartalnych raportów okresowych, w punkcie 6 "Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji (na podstawie opublikowanego dokumentu informacyjnego)".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:QubicGames SA
ISIN:PLQBCGM00018
NIP:8212515641
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Katedralna 16 08-110 Warszawa
Telefon:+48 531242300
www:www.qubicgames.com
Komentarze o spółce QUBICGAMES
2017-11-24 09:15:41
PIG
No i ruszmy z projektem PIG :) ciekawe co im się uda wyciągnąć wartościowego .
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor