Raport.

QUANTUM SOFTWARE SA (1/2019) Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, objęcia przez spółkę zależną pod firmą "Quantum Qguar sp. z o.o." ("Spółka zależna") nowoutworzonych 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce "Quantum I-Services sp. z o.o." z siedzibą w Krakowie ("Quantum I-Services") o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział. Dotychczas Spółka zależna posiadała w tej spółce 1 500 udziałów (100%). Nabycie udziałów w spółce Quantum I-Services jest częścią planu inwestycji w Grupę.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quantum Software SA
ISIN:PLQNTUM00018
NIP:677-17-53-870
EKD: 72.60 Pozostała działalność związana z informatyką
Adres: ul. W. Sławka 3A 30-633 Kraków
Telefon:+48 12 6469800
www:www.quantum-software.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce QUANTUM SOFTWARE
2019-05-24 17-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649