Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (27/2018) Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2017 dotyczącym zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksu do umowy o multilinię, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. (Aneks).
Na mocy Aneksu do umowy o multilinie, łączny limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 52 mln zł w ten sposób, że kredyt obrotowy udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 16,5 mln zł, 2 mln zł oraz 7,8 mln zł, kredyt rewolwingowy odpowiednio 12 mln zł, 4,25 mln zł i 4 mln zł, a kredyt bieżący odpowiednio 4 mln zł, 0,75 mln zł i 0,7 mln zł
Ponadto Aneks do umowy o multilinie przedłużył dzień spłaty wszystkich ww. kredytów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA
ISIN:PLPEPES00018
NIP:718-10-05-512
EKD: 15.31 przetwórstwo ziemniaków, produkcja piwa, produkcja pasz; 15.96
Adres: ul. Poznańska 121 18-402 Łomża
Telefon:+48 86 2155801
www:www.pepees.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2021-09-24 23-09-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor