Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (28/2018) Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 dotyczącym zawarcia umowy limitu kredytu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ( "PKO BP"), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. aneksu do w/w umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a PKO BP (Aneks).
Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 52 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi - do 32,5 mln zł, Lublinowi - do 12,5 mln zł i Bronisławowi - do 7 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi - 0,7 mln zł i Bronisławowi - 0,75 mln zł,
• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 12 mln zł, Lublinowi - 4 mln zł i Bronisławowi - 4,25 mln zł,
• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi - 7,8 mln zł i Bronisławowi - 2 mln zł.
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2019 roku.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA
ISIN:PLPEPES00018
NIP:718-10-05-512
EKD: 15.31 przetwórstwo ziemniaków, produkcja piwa, produkcja pasz; 15.96
Adres: ul. Poznańska 121 18-402 Łomża
Telefon:+48 86 2155801
www:www.pepees.pl
Kalendarium raportów
2021-09-21Raport półroczny
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2021-06-18 17-06-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor