Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
1. Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. - 16 listopada 2018 r.
2. Raport półroczny:
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 14 września 2018 r.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 29 marca 2018 r.
Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA
ISIN:PLPEPES00018
NIP:718-10-05-512
EKD: 15.31 przetwórstwo ziemniaków, produkcja piwa, produkcja pasz; 15.96
Adres: ul. Poznańska 121 18-402 Łomża
Telefon:+48 86 2155801
www:www.pepees.pl
gpwlink:pepees.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2019-04-22 14-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649