Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (21/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w lipcu 2018 roku wyniosły 46.755 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 49%;
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń - lipiec 2018 wyniosły 266.281 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%;
Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych oraz korekty sprzedaży.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżącego nr 21 /201 8 z 8 sierpnia 201 8 r.

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w Grupie Kapitałowej Baltona


  Segment
  Lipiec
  Zmiana
  Narastająco
  Zmiana (dane w tys. zł) styczeń - lipiec
  (dane w tys. zł)
  2018 r. 2017 r. w % w tys. zł 2018 r. 2017 r. w % w tys.

  Sklepy (Travel Retail) 36 094 19 733 83% 16 361 191 592 130 958 46% 60 634
  Gastronomia (F&B) 2 913 2 672 9% 241 16 618 14 616 14% 2 002
  B2B 7 748 8 934 -13% -1 186 58 071 73 862 -21% -15 791
  Łącznie 46 755 31 339 49% 15 416 266 281 219 436 21% 46 845


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
ISIN:PLBALTN00014
NIP:586-010-22-92
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
Telefon:+48 22 5192000
www:www.baltona.pl
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2021-08-04 20-08-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor